61 72 14 52 info@tid-balance.dk

Hele 25 procent af danskerne følte sig stressede i 2017 ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil. Det siger sig selv, at det har store konsekvenser for samfundet, at så mange mennesker mistrives. Det paradoksale er, at årsagen og løsningen på at ændre denne tendens ligger lige for næsen af os alle. Det er som om, vi leder efter nøglerne til gåden i lysets fra gadelampens skær, selv om det slet ikke var der, vi tabte dem.

Min egen oplevelse med stress og min søgen efter svaret på gåden om stress, siger mig, at man skal forstå, hvordan vores mentale system virker, før man kan opdage, hvor nøglerne til gåden om stress ligger. For når vi oplever at få stress eller føler os magtesløse, så er det, fordi vi misforstår, hvordan vores mentale design i virkeligheden virker. Vi synes at opleve at blive påvirket udefra. Af alt det som sker for os, sker omkring os og uden for os, som når vi fx oplever at blive påvirket af chefen, kollegaerne, kunderne, patienterne, naboen, familien, trafikken eller af situationer vi ikke selv kontrollerer. Men i virkeligheden er det faktisk det, vi tænker om chefen, kollegaerne, kunderne osv. som genererer en ubehagelig virkelighedsoplevelse inde fra os selv, og som sætter vores naturlige alarmsystem i beredskab.

Et af grundprincipperne i vores mentale system er, at vi tænker. Og vi tænker hele tiden. Der er det, vi tænker, og så er der det, vi tænker på. Selv om det ikke ser sådan ud, så er vores virkelighedsopfattelse af verden omkring os tankeskabt. Den verden, som vi opfatter ske foran os, sker faktisk inden i os. Vi skaber et virtuelt billede af den verden, vi befinder os i med vores tanker via de data, vi indsamler med vores sanser. Det, vi ser, lugter, smager, hører og mærker med følesansen, skaber tanker om den verden, vi befinder os i lige nu, fra det udgangspunkt vi befinder os i fysisk og mentalt.

Men den verden, vi oplever, er et tankeskabt virtuelt billede, som kun tilnærmelsesvis minder om den faktiske virkelighed, vi fysisk befinder os i. For alt det vi ikke ser, lugter, smager, høre eller ikke mærker med følesansen bidrager ikke til vores virkelighedsopfattelse, også selv det faktisk var tilstede i det øjeblik, vi indsamlede data om verden med vores sanser. Vi mennesker er begrænset til kun at kunne behandle akkurat så meget data, at vi kan overleve og trives i den verden, vi befinder os i. Og vi mennesker sorterer ikke ens i de datamængder (sanseindtryk), vi har adgang til. Blandt andet derfor kan to personer have vidt forskellig opfattelse af den fuldstændig samme situation.

Vi kender alle det med, at man opfatter en situation anderledes, når man er udhvilet og i godt humør, end når man er træt og i dårligt humør. Derfor kan noget se helt uoverskueligt ud den ene dag, for så at være næsten ligegyldigt eller let som ingenting den næste.

Den verden, du opfatter og forholder dig til, er en illusion. En meget overbevisende og livagtig en, men alligevel en illusion. Alt omkring dig er neutralt og kan på ingen måde påvirke dig mentalt. Du kan ikke få stress af andre mennesker, af dit arbejde eller af trafikken. Det er det, du tænker om det, som giver dig en følelse, der påvirker dit naturlige stressniveau.

Vi falder alle for dette ‘trick,’ men når man bliver bevidst om, at det kun er en illusion, og at man først påvirkes af ens virkelighedsopfattelse, når man handler aktivt på det og giver tankerne værdi, har man meget lettere ved at vende tilbage til en virkelighed, hvor man er i balance, trives og har overskud.

Det er enklere end du tror, at blive helt ‘zen’ og afslappet på jobbet, uanset hvad der sker. Og fra det sted arbejder man bedre, når mere og skaber bedre resultater. Det vil også blive tydeligt for dig, hvad ord som robusthed og resiliens virkelig dækker over. Vi har det nemlig alle i os helt naturligt – den mentale smidighed og styrke.

Mette Brink, februar 2019.
mettebrink.com

Luk menu