61 72 14 52 info@tid-balance.dk

Tid

Tidens profil, skulptur af Salvador Dalí.

Tid er et abstrakt begreb, som i den lineære tidsforståelse bruges om hændelsers konstante bevægelse fra fortid til nutid og fremtid. 

Tiden måles i år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. 

På jordkloden er tiden ikke ens for os mennesker, da tiden er bevægelig og går ud fra solens stråler på kloden. Hvor det er dag på den ene side af jorden, er der nat på den anden side. 

Hvor du står i nuet, er det fremtid for nogle og fortid for andre, hvis man ser på klokken. Du kan bevæge dig imod tiden og væk fra tiden.

Man kan ikke skrue tiden tilbage, selvom man føler at der ikke er tid nok, især når man er presset eller stresset. Men man kan vende sin tankegang til at der altid er tid nok og der hele tiden kommer tid. Også selvom vores tidsregning er 24 timer i døgnet. De 24 timer bestemmer vi jo selv hvad vi fylder i.

Mindfulness betyder: ”Vær til stede i nuet…”

Mindfulness har rødder i meditationen og er benyttet i mere end tusinde år. Der er stigende videnskabelig fokus på de helbredsfremmende gevinster, som mindfulness giver, når den bliver en del af din hverdag. Mindfulness og meditation er effektive mod stress. Det er ikke kun voksne, der rammes af stress. Børn og unge rammes desværre også.

Mindfulness er evnen til nærvær. Evnen til at have den fulde opmærksomhed på det der er lige her og nu. At være til stede uden at lade sig distrahere af de tanker og følelser, der automatisk dukker op i vores bevidsthed. Hvem henter børn i dag? Har jeg husket at købe mælk? Hvornår skulle jeg aflevere oplægget til Hans? Hvad tid var fodboldtræningen? Husk at ringe til mor, hun har fødselsdag …

Ved at lære at være mindful bliver du bedre til at lytte til dig selv og til andre. Du bliver også i stand til at følge den intuition som vi alle er født med, men som mange moderne mennesker glemmer i løbet af et liv, hvor vi har travlt med karriere, forældreskab, parforhold og alle de krav, som verden og ikke mindst vi selv stiller til os selv.

For at være mindful er det vigtigt at være vågen med alle sanser. Følelser og tanker registreres og opleves uden vurderinger, nærmest som om man træder ud af sig selv og ser sig selv udefra. På den måde kan man udvide sin selvbevidsthed og se på sine egne mønstre, for derved at kunne reagere proaktivt i stedet for at reagere per automatik.

Selvom mindfulness næsten er blevet et modeord, er det langt fra et moderne begreb. Blandt andet har buddhisterne beskrevet mindfulness som en tilstand, hvor man er rolig og bevidst om sin krops funktioner, følelser og lader sit ubevidste sind arbejde.

Mindfulness video

Luk menu